دستگاه پلاسما (کپی)

تولیدکننده

B.K.G

کشور-سازنده

ایران, ژاپن